Bestuur


Bestuursleden:

Henk Schreurs


Hans Huiskamp


Hans Lobeek


Roel Dekker


Jan Smalbraak


Teun Lageschaar


Jan Stemerdink

voorzitter


penningmeester


secretaris


schatter 1


schatter 2


algemeen bestuurslid


algemeen bestuurslid

0543 515975


0543 563500


0543 564543


0543 564353


0543 522014


06 22914333


0543 569262