Onze diensten

Veeschadereglement 2 (rundvee)

De veeverzekering 2 is bedoeld voor eigenaren van rundveebedrijven. Dieren worden in deze verzekering niet individueel, maar alleen collectief verzekerd. Schadeuitkering vindt dan ook niet plaats bij verlies van één dier, maar pas na overschrijden van het eigen risico. Elk nieuwe deelnemer krijgt bij aanmelding eerst een bezoek van onze schatter om het verzekerd bedrag vast te stellen.


Het eerste jaar betaalt u dubbele premie, waarvan de helft op de ledenrekening wordt bijgeboekt. In een rekenvoorbeeld:


Een nieuw lid betaalt het eerste jaar 0,5% premie, 0,25% gaat naar de leden rekening en 0‚25 % is premie. Na het eerste jaar wordt de premie 0.25%.


Per jaar bedraagt het eigen risico 6%.


Bij overschrijding van het eigen risico wordt er 100 % uitbetaald. In dat geval neemt het eigen risico het jaar erop wel toe met 2 %. Heeft men hierna een schade vrij jaar, dan gaat het eigen risico weer met 2 % naar beneden tot het basisniveau van 6%.


Bij een positief afgesloten jaar van de verzekering wordt de winst op de ledenrekening bij geschreven. Het geld op de ledenrekening is risicodragend.


Bij het beëindigen van het bedrijf wordt het geld van de ledenrekening in het daar op volgende jaar uitbetaald. Bij opzegging van lidmaatschap zonder dat sprake is van bedrijfsbeëindiging, vindt de uitkering van de ledenrekening pas na 10 jaar plaats.