Onze producten


 

Veeverzekering Winterswijk & Omstreken biedt een verzekering, zodat bij verlies van dieren door ziekte of een ongeval, natuurramp ed een bedrag wordt uitgekeerd. 

We hebben twee soorten veeverzekeringen:

 

  • Een verzekering voor paarden: veeverzekering 1  
  • Een verzekering voor melk-, vlees- en jongvee:  veeverzekering 2

 

Een deelnemer betaalt een premie die jaarlijks wordt vastgesteld. De hoogte van de premie is afhankelijk van de geleden schade in het voorgaande jaar. Meer informatie over de premies vindt u onder 'veeschadereglement 1 en 2'.  

Als u een verzekering afsluit, komt onze schatter om de waarde van uw vee te bepalen. Ook bij schade komt onze schatter om de hoogte van de schade te bepalen.