Historie


De onderlinge Veeverzekering Winterswijk & Omstreken kent een lange ontstaansgeschiedenis. Meer dan 150 jaar geleden ontstonden de eerste veeverzekeringen. Elke buurtschap in de gemeente Winterswijk had zijn eigen veeverzekering, een zogenaamd Veefonds.


Toendertijd hadden de boeren niet meer dan zes of acht melkkoeien. Op het moment dat een groot deel van het vee door ziekte verloren ging, kwamen de boeren deze klap vaak niet meer te boven. In artikel 1 van de reglementen uit die tijd stond:


“Dit fonds heeft ten doel de deelnemers te verzekeren tegen verlies van rundvee, hetzij door ziekte of andere buitengewone gevallen” .


De afgelopen decennia zijn de diverse verzekeringen samengevoegd tot de nu bestaande veeverzekering. Reden om tot samenvoeging over te gaan was de schaalvergroting. Bedrijven werden groter, en daarmee nam ook het risico voor het fonds toe. Om het risico beter te verspreiden, werd besloten de bestaande verschillende polissen samen te voegen.


Aanvullend op de veeverzekering heeft het fonds in de loop der jaren ook een paardenverzekering toegevoegd. Inmiddels kent de veeverzekering ongeveer tweehonderd paarden en veulens.